Bedömningar

Bedömning av resultat/inlämningar

 1. Vision och marknadsföring – affärsidé, målgrupp och mål
 2. Gestaltning – färg, form och funktion
 3. Avgränsning, lokalisering och samverkan med omgivningen

Bedömning av processen

 1.  Kunskap om olika processer
 2. Anpassning efter olika omständigheter
 3. Samarbete och förmåga att arbeta självständigt

Bedömning av analyser

 1. Bra och tydlig nedbrytning i områden
 2. Bra strategier för att prioritera värdet av fakta
 3. En tanke kring lämpliga former av synteser

Bedömning av diskussion och argumentation

 1. Kunskaper om området
 2. Prioritera och driva på diskussionen
 3. Lyssna in andra och förädla deras tankar
Annonser

Arkitekturhistora-Trender och teknik

Arkitektur och teknik 300 hp (civilingenjör/arkitekt) en nystartad inriktning på Chalmers som poängterar det nya område där arkitekternas gestaltningar och ingenjörernas nya tekniska möjligheter ger så mycket synergi. Nu är det ju inte så att teknik och Arkitektur varit separerade utan de mest kreativa arkitekterna har varit de som förstått hur en teknisk landvinning kan utnyttjas. Det kan vara Frank Lloyd Wright och den armerade betongens möjligheter till nyskapande eller det kan vara förmågan att överhuvudtaget skapa betong, murbruk som upptäcktes under romartiden men glömdes bort under många 100 år.

Varför kunde det byggas skyskrapor? Varför börjar en del moderna hus ha så oregelbundna fasader med utskjutande delar? Varför ligger fönstren nästan alltid rakt ovanför varandra på äldre större hus?

Vare sig det handlar om stålkonstruktioner, IT logistik, bärande pelare betongens historia, fackverk/korsvirkeshus, armerad betong, …… har tekniken påverkat arkitekturen och erbjudit nya möjligheter.

Vi funderar kring teknikens påverkan på arkitektur:

 1. Ett exempel på teknik
 2. Varför denna teknik påverkar arkitektur
 3. Exempel på arkitektur som påverkats

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Church_in_Kłanino.jpg#mw-jump-to-license

Arkitekturhistoria-stiltyper genom tiderna

Vi fokuserar på stilar mellan 1800 och 1930, med möjligheten till tillbakablick så att stiltyperna skiljer kombinerat med att det är så nytt att det finns mycket av det så bildar detta en stomme att hänga upp kunskaperna på, ett material som är lätt att jämföra. Detta görs dock med boken Så byggdes staden”. Det följande blir en komplettering.

För riktigt gamla tider pratar vi om romansk stil (rundbågig) och gotisk stil (spetsbågig) och här handlade det mycket om vilket byggnadsteknik de klarade av. Sedan tar vi upp fyra stiltyper:

 • Vasarenässans – 1500-tal
 • Barock – 1600-tal
 • Rokoko – 1700-tal
 • Gustaviansk stil – 1770-

Vi demonstrerar sedan också att stiltyper skiljer sig åt på grund av var husen byggdes och exempel på äldre hus från följande delar av Sverige

 • Dalsland
 • Dalarna
 • Gotland
 • Skåne
 • Halland
 • Värmland
 • Gästrikland
 • Hälsingland

img_1952

och avslutning blir en demonstration av skillnader mellan olika europeiska länder.

Vilka frågor ska man kunna besvara kring en stil?

 1. Vilken gestaltning är oftast vald: färg, form, funktion
 2. Vilka visioner, drömmar finns det för den: naturnära, romantiskt, kraftfullt, traditionellt, grekiskt, rent, färgsprakande, stort, äkta material, lyxigt, nationalistiskt, ………
 3. Vilka material väljs i första hand? Trä, puts, tegel, sten ….
 4. Hur passar den in historiskt? Vilken stil fanns innan? vilken stil/stilar efteråt? Var den en reaktion på något annat?
 5. Hur syns den i interiör, respektive utsida. Är det ena viktigare än det andra?
 6. Speciella detaljer: burspråk, blyinfattade fönster, ankarslut,takrosett, festong, neon, serveringsskåp, lusthus, pardörrar, takfotsutsmyckning

Två bilder med frågor på stiltyper 1800-1930

Övningsuppgifter, besvaras i form av powerpoint med bilder.

 1. Beskriv tidsepokerna: Barock, Rokoko, Gustaviansk stil och Vasarenässans med bilder och ord. Vad är utmärkande för dem?
 2. Leta upp så många andra stiltyper som möjligt. Minst 10 stycken. Ha med en bild för varje.
 3. Beskriv vad som är typisk stil för hus från 5 stycken olika svenska landskap.
 4. Beskriv stilen på något slags hus från 5 stycken olika europeiska länder.
 5. Beskriv stilen på något slags hus från 3 stycken olika länder utanför europa
 6. Välj ut någon stil på hus från någon tid, från något land, något som du tycker riktigt mycket om. Beskriv denna stil mycket detaljerat med ord och bilder.
 7. Samma som 6 men för fler hustyper.