Cities for people, Jan Gehl

Arkitekten och professorn i stadsplanering Jan Gehl har skrivit en mycket intressant bok ”Cities for people” (2010) som diskuterar många olika perspektiv på vad som gör en stad bra att leva i. Mycket handlar om gaturum och de andra offentliga rum som finns i en stad.

En utgångspunkt är att vi vill ha 

  • A lively city
  • A safe city
  • A sustainable city
  • A healthy city

och Jan Gehl menar att alla dessa saker kan åstadkommas med en gemensam policy om ökade stadskvaliteter. Han visar flera exempel på hur minskning av biltrafik lett till uppblomstring av gångtrafik och affärsverksamhet, han visar hur fler bänkar leder till fler som vill sitta och ökning av antal människor runt omkring och formulerar ”The city as a meeting place” för att lyfta fram stadens viktigaste funktion. Han påpekar att mobiltelefoner och sociala medier snarare är något som används för reklam för mötesplatser i staden än konkurrerar med dessa.

I kapitlet ”Senses and scale” tar han sin utgångspunkt i vad vi människor naturligt tar in via våra sinnen. Vad passar oss när det gäller att se, höra och röra oss? Vi har mycket fokus framåt vilket innebär att gator, leder och stråk talar till oss. Vi kan se en människas rörelser och kroppsspråk på upp till 100 meters håll vilket säger en hel del om hur man kan utforma arenor och annat där det är meningen att vi ska agera åskådare. 35 meter som tumregel är mer lämpligt för situationer där känslor ska förmedlas för då kan vi se ansiktsuttryck och höra tal och sång. Slutsatser som att vi för de mesta ser bara de första två våningarna på ett hus demonstreras precis som att vi tycker att en helt annan detaljrikedom är lagom beroende på hur fort vi färdas. Stora hus och ytor signalerar en mer formell och kylig social atmosfär för oss.

Boken har också mycket intressant kring tätare städer, långsammare trafik mm men fokus stannar vid begreppet ”soft edges” det handlar om området där huset möter gaturummet. Själva begreppet går ut på att knyta samman dessa två områden, genom att människor tittar i skyltfönster, lutar sig mot fasader, sitter intill dem osv. Många olika recept demonstreras för att miljöer ska  kännas säkrare diskuteras med allt från parkerade bilar som skydd för cyklister till hur upplysta hus och lägenheter intill är.

 

Annonser