Projektarbete Studiehall

Beskrivning

Du ska nu få i uppgift att skapa tre nya rum i c eller d-hallen. De tre nya rummen ska ha olika funktioner, och passa för olika typer av aktiviteter. Samtidigt ska hall-funktionen finnas kvar.

  • Fundera över vilka målgrupper och intressen som finns på Mimers hus gymnasium. Skriv ned vilka målgrupper och vilka intressen du tänker anpassa din hall till.
  • Hitta ett gemensamt tema med färger eller former. Hitta några bilder på möbler, ett tygprov eller färgprov som du utgår ifrån och om du har som tema för din inredning.
  • Tänk på att man kan använda sig av växtlighet, tyger, skärmar och liknande för att skapa rum om kan omformas.
  • Tänk också på ljussättningens påverkan på rummet. Just nu finns det bara allmänbelysning.

Att lämna in:

  • En modell med kanalplast på åtminstone en del av hallen.
  • Text med målgrupp och tankar inför förändringsarbetet.
  • Handritad skiss på hur du tänker dig att det ska se ut.
  • En planskiss för utplacering av möbler
  • En färdig modell av din hall i sketch up

Det är tillåtet med några förenklingar: Skissen som ska vara färdig tidigt kan vara busenkelt gjord för godkänt. Kanalplastmodellen kan omfatta en mycket liten del av hallen om SketchUp eller Floorplanner visar mycket. På samma sätt kan Floorplanner eller SketchUp till och med slopas helt om kanalplastmodellen eller det andra verktyget visar tillräckligt.

Betygskriterier

Betygskriterier E
Du planerar och genomför i samråd med handledare förslag inom ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar i samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör du en enkel jämförelse av ditt abete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier C
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag inom ett förändrings C – projekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör du en välgrundad jämfö- relse av ditt arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier A
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör du en välgrundad jämförelse av ditt eget arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Du motiverar utförligt och nyanserat ditt val av presentationstekniker.
När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Annonser