Analys, presentation & målgrupp

Vi har för två olika uppgifter  Kontorsmiljöer och Lekplatser övat på att göra analyser.

analys (grekiska anaʹlysis ’upplösning’, ’lösning’, av anaʹ ’upp’ och lyʹō ’lösa’, ’lösgöra’), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.Motsats: syntes.

Vi har börjat prata om en grundstruktur där vi delar upp det vi analyserar i olika områden och sen gå vidare med att tala om fördelar och nackdelar, +/-. I samband med detta har vi också pratat om att använda prioritering som ett sätt att få struktur/uppdelning men också en ordning för det man vill presentera. Vi har också diskuterat hur mycket av argumentation och logiska resonemang som är lämpligt att ta upp för varje liten nedbruten del.

Coworking_Space_in_BerlinDet finns inget facit för att man behöver göra på exakt ett viss sätt enligt ett visst recept även om förstås både företag, lärare och myndigheter kan ha ganska tydliga regler och tankar kring vad de förväntar sig.

problem-663332_640

Ska man göra en bra analys så kan det vara bra att ställa sig ett antal frågor:

  1. Vilken information är målgruppen intresserad av?
  2. Hur formulerades frågan av den som önskade analysen, vilka saker togs upp som viktiga att analysera i den?
  3. Vilka saker anser jag själv eller andra är intressanta att ta upp för frågeställningen?
  4. Hur lång tid har jag på mig? Hur mycket plats får jag använda? Vilket format ska jag leverera analysen i?

Kursen tar upp vilka roller som finns i byggsektorn. Vilka förväntningar de har på arkitektrollen. Byggprocess och vilka ämnen och frågeställningar som är viktiga i olika faser. Detta ska vara en god hjälp att besvara frågorna ovan.

Inlägget: Metoder för att skapa rum tar upp hur många olika perspektiv man kan ha när man startar den kreativa processen och börjar fundera på vad man ska skapa för arkitektur. Vad som på djupet menas med olika begrepp som gestaltning, avgränsning, syfte,  rumstyper, traditioner, stilar, målgrupp och många andra, bearbetar vi för att en frågeställning beskriven med sådana begrepp ska vara lättare att förstå.

Annonser

Lekplatser

På HAGS använder vi våra teoretiska kunskaper om lekutrustning för att skapa attraktiva lekplatser för barn och vuxna. Vi vill att våra lekprodukter ska locka till fysisk aktivitet och bidra till våra barns fysiska välbefinnande och sociala utveckling

Playground_equipment_in_Kiwanis_Park
företaget HAGS sida om lek och lekredskap betonas att lekplatsen ska vara attraktiv och locka till sig barn som vill leka där. Information om rummet och dess möjligheter är viktigt. En annan aspekt som dyker upp om och om igen när man läser, det är säkerheten, titta exempelvis på Elverdals sida. Det finns regler från Boverket om lekplatser. Konsumentverket gör kontroller av lekplatser.

För 30 år sedan var den jättestora rutschkanan ett tecken som symboliserade lekplats och barn som såg en sådan började genast tjata på sina föräldrar. Där finns en lekplats, en riktig lekplats.

Idag finns det inte några sådan kvar. Det inträffade för mycket olyckor i dem och vi har blivit mycket mer noggranna med säkerheten. Behovet av att ha något som lockar och gör att barnen vill dit finns dock fortfarande kvar. Vad är det dagens barn ser som gör att de vill springa dit?

Frågan är hur har vi riktigt spännande saker på en lekplats som lockar barn på långt håll och får dem att längta dit? Hur skapar vi sådana lekplatser som uppfyller mängder av regler som handlar om säkerhet och många andra sker?

Här är en analys som kan göras kring bra lekplatser som kan fokusera på:

  1. Marknadsföring, locka barn och föräldrar till lekplatsen, lekredskapen
  2. Säkerhet, vad säger lagar regler och sunt förnuft om olika lekredskap

PS. I det här med analys går vi ett steg längre +/- listor för olika områden ska göras till något kraftfullare och kortare genom prioritering. Ni övar er på att arbeta med många analyssätt: områden,  +/-, prioritering, djupare resonemang, logiskt varför saker sker. Vi förbereder oss för att framtiden gå riktigt djupt i analysen och fundera på hur målgrupper, storlekar, integration med annat, skönhetsvärden, ekonomi, … också kommer in.