Kontorsmiljöer

När det gäller arbetsplatser så är en växande andel i någon form av kontorsmiljö. Den mer traditionella där åtminstone alla med mer avancerade befattningar hade ett eget rum utmanades sedan på 80-talet när exempelvis Volvo införde öppna kontorslandskap. Öppna kontorslandskap var då förstås inte något som alla jublade över även om det fanns de som talade om ökad demokrati, närhet, flexibilitet etc. Kontorslandskap? Nej tack! och diskussionen har lyft många aspekter som exempelvis Öppet kontorslandskap ger chefen stjärnglans.

Nu tar man ett ytterligare steg när det gäller kontorsmiljöer och lanserar något som kallas Aktivitetsbaserade kontor, aktivitetsbaserade arbetsplatser, arbetsmiljöer etc. För elever är det här ingen nyhet för de är vana vid att deras arbetsplats ändra allt eftersom de ska göra olika saker under dagen men för tjänstemän kan det här upplevas som mycket nytt.  Den traditionella arbetsmiljön utmanas – Feelgood.

Diskussionen om kontorsmiljön handlar nu väldigt mycket om, mötesplatser, projekt, tillfälliga behov, deltid på en arbetsplats, bärbara datorer som innebär att man arbetar från många olika ställen osv. Även andra aspekter som tar utökade plats i tankarna kring framtidens byggande som hållbarhet, energieffektivitet kan tänkas driva på utvecklingen mot nya utformningar.

Som en liten extra information så träffade jag en medarbetare på Bengt Dahlgren AB som berättade om att han varit med i projekteringen av Johanneberg Science parks nybyggda kontorshus. Även hans arbete med framför allt värme och ventilation påverkas tydligt av kontorsmiljöernas utformning och de mer öppna miljöerna som uppstått gav ju helt andra sorters luftflöden.

Coworking_Space_in_Berlin

I syftet för kurserna om arkitektur så är ett mål för vilka förmågor som ska uppnås följande:

Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.

Erfarenheter från arkitektens vardag visar att en snabb och bra analys av olika frågeställningar, som utnyttjar kraften i en grupp, är ett avgörande konkurrensmedel för yrkesområdet. Följande lilla uppgift som innehåller både bredd och djup och ska genomföras på kort tid kan fungera som en symbol för hur denna förmåga kan tränas.

Annonser