Byggprocessen, inriktning på anläggningar

Ett sätt att förstå och få till en diskussion om byggprocessen och vilka faser den består av är genom att gradvis öka antal steg/faser den består av. Här är en extremt kort variant med två faser:

  • Ide
  • Resultat

Vi inser ju lätt att det händer mycket mellan idé och resultat och något måste göras där emellan.

Redan idéen ger en del att fundera kring när det gäller skillnader hus och anläggningar/rum. Skulle vi studera ett torg som ett exempel på ett rum, så skulle vi upptäcka att idéen ofta skulle innebära förändringar i avgränsningen. Nya hus runt torget, ny tillfartsmöjligheter, inramningar av tillfarterna med allt från valvbågar till växtlighet. En husidé påverkas av omgivningen men många rumsidéer påverkar istället omgivningen.

Här kommer då en process med lite mer kött på benen.

  • Behov, program
  • Projektering
  • Produktion
  • Förvaltning

Behov, program är ju rätt mycket det samma som en idé och projektering är ju att man förtydligar idéen och hur den ska bli något. Att skapa det man önskar, produktion, ger ju något slags resultat även om detta finns kvar medan man förvaltar det.

Vi kan också ta förvaltning som utgångspunkt. Ett hus upplevs ju ofta som något som ska fungera för de som bor där medan anläggningar ganska ofta är som en infrastruktur som betjänar husen. Till och med torget ses som en plats för viktiga hus.

Här kommer då slutligen en jämförelse med en mer detaljerad process som visar att olika aktörer har olika perspektiv.

Byggprocessen_1_15

Varför behöver vi förstå byggprocessen?

Annonser

Floorplanner

Att göra planlösningar till hus är något som utvecklats mycket för att husmäklare tycker det är bra men ett snabbt och smidigt sätt att få till planlösning är av glädje för ett brett spektrum av olika yrkesroller. Stödet för exakta avstånd etc. är väl inte riktigt i klass med CAD programvaror men finns trots allt där. Det går snabbt och smidigt och möbleringsbiblitoteket är omfattande.

Siten heter http://www.floorplanner.com/

Där kan man registrera sig och börja använda en gratisversion. Problemet med det är att man bara får tillgång till ett projekt, ett hus då. Vill man inte börja betala får man nöja sig med att ändra detta enda hus i 3 våningar.

Vad är svårt att göra som modell?

Vilka material är svårare? Vilka former är svåra i olika material? Vilka former är svåra i många material? Vilka delar av modellen är svårare: grundform, dekorationer, böjda former, smala delar, färgläggning, fönster, entreer …..?

Raka bitar i frigolit, runda formerna går inte, skära ut fönster suck! Att skära i kanalplast kräver att man tar i. svårt att skära rakt i kanalplast, för löst kommer inte igenom för hårt så blir det fel. Alla material är svåra att skära som man vill ha dem. Runda var jobbiga, svårt att få olika delar att passa ihop. Taket som skulle passa ihop med resten av arenan. Böja papper och forma rör. Få alla delar på plats så att de inte sticker ut eller har glapp. Jobbigt att limma. Gjorde färg på insidan trodde det bara skulle förstöra, måste spraya, måla HELA.

2015/01/img_0744.jpg

2015/01/img_0745.jpg

2015/01/img_0740.jpg

2015/01/img_0742.jpg

2015/01/img_0736.jpg

2015/01/img_0733.jpg