Skapa ditt färg och material tema.

Som en övning inför framtiden ska du skapa ditt eget färg och materialtema för en husserie och beskriva detta i en powerpoint.

  • Färgerna ska vara beskriva noggrant både med exempel och med RGB-kod och #xxxxxx.
  • Var olika färger och material ska användas för dina hus. Samma tankegång för alla hus.
  • Gedigna argument för varför de valda färgerna och materialen är de allra bästa baserat på en målgrupp (affärsidé) och hur de husen kan marknadsföras.

Det är lämpligt att använda SketchUp för att demonstrera sina effekter och göra snapshot på olika perspektiv på huset.

Annonser