Jämförelse av kurserna rum och hus

Det finns mycket stora likheter mellan de två kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum. I båda ska ni lära er följande saker. ”Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.” ”Ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen.” ”Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.”  ”Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och gestalta den byggda miljön och ge förslag till förändringar.”Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).”

Eftersom kursen om hus är den obligatoriska så kommer de grundläggande delarna inom dessa områden tas upp i denna kurs och fördjupning ske därefter för de som läser kursen om rum. I kursen om hus kommer två olika ritverktyg (SketchUp och Revit) tas upp för att beskriva husbyggnadsprocessen rejält medan kursen i rum helt fokuserar på verktyget SketchUp. Rent hantverksmässiga modeller i papp, trä och frigolit är mycket tidskrävande och kommer bara få bra utrymme i kursen om rum.

Det som utmärker kursen om Arkitektur hus är ett fokus på tekniska lösningar. ”Den omgivande miljön och dess arkitektur.” ”Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader.” ”Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar samt enkel livscykelanalys”

Det som utmärker kusen om Arkitektur rum är ett fokus på ergonomiska lösningar. ”Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.” ”Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer.” ”Inredn ingsenheter, till exempel möbler, belysning och växtlighet.” ”Material, färg, ljud och ljus.”

HongkongHus

Annonser