Stora häftiga torg

Great Public Squares – an architects selection ger en översikt över världens mest spännande torg. Besök gärna amazon.com s fina möjlighet Search inside this book och få mycket mer information.

Olika torg beskrivs på ett bra sätt med ett tydligt arkitektperspektiv. De besvarar ofta frågan: Varför torget ”works as a great square”? Vad är det som lockar många människor att besöka det och använda det som sin viktiga mötesplats? Olika aspekter nämns:

 • Statyer
 • Fasader
 • Varje tillträde till torget ger olika intryck
 • Visuell harmoni
 • Visar på en tidsepoks stadsplanering
 • Användning för spännande ceremonier
 • Placering som en centralpunkt för staden
 • Spännande form
 • Leder fram till viktiga byggnader
 • Bra proportioner
 • Stenarbeten
 • Väl placerade träd och annan grönska

Times square är definitivt ett stort häftigt torg i New York även om det inte nämns i boken.

Annonser

Kungälvs Arena

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marriott_Center_1.JPG

en.wikipedia.org/wiki/File:Marriott_Center_1.JPG

En inlämningsuppgift där ni ska ta fram ett förslag på en modern arena för Kungälv med mycket nytänkande. SketchUp, powerpoint ska resultera i ett material som kan användas för e/n intressant presentation. Tänk er målgruppen kommunpolitiker.

Följande saker ska genomföras:

 1. Välj ett perspektiv som du tror kommer att ge dig många idéer: Hur lockar den till många besökare?  Hur passar den ihop med de mötesplatser och samlingställen vi redan har? Vilka sporter växer i Kungälv? Utifrån detta perspektiv ska du tydliggöra många olika fakta för den: var, avgränsningar, funktioner, gestaltning, marknadsföring, byggnader, planläge, material, teknikval, entréer/portar. (cirka en lektion)
 2. Kartor och CAD ritningar som beskriver den. Gestaltningen tydliggörs. En SketchUp genomgång på ungefär en halvtimme erbjuds. (cirka två lektioner)
 3. Information sammanställs lämplig för målgruppen, argument för att idéen skapas och finslipas, bilder för att göra idéen förståelig för en bredare allmänhet skapas. Powerpoint och presentationstankar tas fram. (cirka en lektion)

Övningarna kring perspektiv ska hjälpa er att göra den nödvändiga brainstorming. Ett tidigare inlägg om en multifunktionsarena ska fungera som en inspiration.

Powerpoint_Arena_150115