Metoder för att skapa rum

 Nu ska vi fundera på vilka metoder arkitekten har för att skapa rum. I bildserien nedan från Oslo så demonsteras hur höjdskillnader, vatten, tak eller ej,  material, ljus bildar olika avgränsningar till rum vilket är en av analysfrågorna som togs upp i blogginlägget Olika sorters rum. Egentligen så är något ännu mer grundläggande vilka olika sorters rum vi har och mycket sker automatiskt när vi säger torg, kafélokal, badrum, eller någon annan benämning på vilket slags rum det handlar om.

När vi funderar över hur ett rum ser ut kan följande lista reda ut vilka perspektiv vi bör kunna dra nytta av.

 1. Rumstyper, benämningar på rum (vardagsrum …)
 2. Analysfrågorna: Ingångar, avgränsningar, aktiviteter/funktioner, information och vad som lockar.
 3. Gestaltningsperspektiv: Ljud, ljus, färg, material, former, …  (kan delas upp i många perspektiv)
 4. Målgruppsanalys: Önskade funktioner->Planlösningar, Utseendeönskemål->Färg, form och materialval
 5. Jämförelse med traditioner, historiska samt geografiska stilar och andra arkitekters rum.

Varje perspektiv undersöks för sig själv för att få så bred information som möjligt sedan sammanställs resultatet från de olika perspektiven. Först därefter kan det vara dags för de modiga besluten som gör lösningarna unika. Då kan soffan i vardagsrummet strykas 😉

20131025-105653.jpg

20131025-105751.jpg

20131025-105831.jpg

20131025-105856.jpg

Här är ett annat perspektiv att använda som utgångspunkt: Tilltalande tillgänglighet Om utformning av allmänna platser utomhus–för alla människor en rapport med tips och regler för hur allmänna platser ska bli allmänna så alla olika slags människor kan använda dem.

Annonser

Modeller

Det är ju meningen att en form som är vacker.ska hittas. Modeller är mycket av att prova hur olika former gör sig utseendemässigt. Ofta har man olika begränsningar när det gäller modellens material och de redskap som kan användas.

Som ett första exempel beskrivs en uppgift om att skapa en arena.Eleverna har begränsning av material en wellpappskiva + en tejprulle och wellpappbitarna som används får inte vara över 1 kvadratdecimeter.

20131018-113333.jpg20131018-115514.jpg

20131018-113350.jpg20131018-115525.jpg

Som exempel 2 kan vi hämta inspiration i lite studentarbeten från en arkitekthögskola i Hongkong. Bilden är hämtad från en större utställning där den vanligaste metoden för modellerna var användning av wellpapp som klstras ovanpå varandra för att skapa olika former.

20131018-113858.jpg

20131018-114115.jpg

Det tredje exemplet är från en kurs ett tidigare år där en lamellplast användes ocg den limmades.

IMG_3897

Panoromania – making the most magnificient model in the world.

Panoramania: The Making of the Most Magnificent Architectural Model In Histor

Vad ska planeras för ett bra modellbygge:

 1. Hur ska ni bygga? Limma, vika, klippa, skära, printa ut, måla, …..
 2. Med vad ska ni bygga? Kanalplast, fyrkantstav, utprintat papper, färgat papper, tjockare/tunnare papper, ….
 3. Skala på de ni bygger? 0,3*0,4 m, 0,3*50=15 m. Ett kafe 15*20 m görs i skala 1:50.
 4. Hur färglägga? utprintat papper, färgat papper, kritor, pennor, vattenfärg
 5. Ska modellen vara bara en del av kaféet? Vad vill ni beskriva? Det är inte nödvändigt att beskriva hela kaféet, alla möbler, alla detaljer lika noggrant.
 6. Hur gör ni möblerna? Kanalplast, fyrkantstav, kanske ståltråd eller något annat som ni ber om.