Utformat för att passa människa

Det mest grundläggande kring anpassning av vår omvärld efter oss människor beskrivs som ergonomi. Det handlar om hur vår omgivning ska vara utformad för att inte slita på kroppen och till att börja med handlade det mest om arbetsmiljö och arbetsredskap men har sedan breddats.  Exempel på det som behöver utformas rätt är:

  • arbetsställning,
  • arbetshöjd,
  • ljud,
  • ljus
  • klimat
  • hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära
  • vilken kroppshållning som vi mår bra av

Det går att hitta mängder av fakta kring hur vi sitter, rör oss, tittar och ändrar vår kroppsställning och allt det går att använda för att skapa allmänna platser som passar så många av oss som möjligt. Vi är inte lika långa, tunga, breda, starka så allmänna platser har ju utmaningen att de ska passa oss alla.

Annonser

Att lära sig bli arkitekt

LighthouseFörst behöver vi veta vad arkitektur är och NE (tillgängligt via Fronter) kan ge oss definitionen. Wikipedia är mycket utförligare kring arkitektur men kräver att du kollar källor och jämför med alternativ information. Observera hur brett området är.

MIT och många andra framstående högskolor har fria internetkurser där det går att först få en överblick över vad högskolan kan lära ut och sen få hjälp att lära sig det.

Någon typ av tidskrift för området som berättar om det som är aktuellt och förklarar begrepp och tekniker. Tidningen arkitektur är en av de större svenska.

Att resa och surfa för att se så många byggnader och platser som möjligt är ett sätt att hämta in idéer. Det är förstås bra att fråga om, läsa på om byggnadsteknik, materialval, mm mm.

En Arkitekturskola berättar om sin verksamhet:

En föreläsare berättar om hur vi kan lära av naturen för arkitektur