Mässpresentationer

En väldigt viktig form av presentation av arkitektideer är i samband med mässor event etc. Många människor går runt mellan olika demohus på en bomässa, besöker olika montrar på en byggmässa eller något annat event. Exempelvis från listan på Top 100 building events.

Det blir en blandning av mycket korta möten med någon fråga besvarade eller en hisspresemtation till längre stunder där man får börja med att få någon att känna sig bekväm med lite frågor för att sen kunna besvara många frågor och hålla flera små presentationer av olika saker.

 1. Omfattande förberedelse, dock ofta som del i vanliga jobbet
 2. Djupdykningar och expertkunskap för att visa sitt engagemang
 3. Intresse för besökaren och snälla frågor för att få igång dialogen
 4. One-liners, korta kärnfulla saker om sin vision


https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Turning_torso_by_night1.jpg#mw-jump-to-license


https://nya.boplats.se/om/nyheter/nyheter/bonytt16

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bo01

http://husknuten.se/

Lite om presentationsteknik

Det här blir jättekort, kanske blir det längre sen.

Arkitekter har ett yrke som handlar väldigt mycket om att göra presentationer. Kunder ska känna att de får vad de vill ha, Finansiärer ska känna att det blir lönsamt. Byggfolk ska förstå så att de kan bygga rätt saker. Listan kan göras längre …

Målgruppen, tänk på de som ska lyssna är det självklara första steget.

Nu inriktas det här blogginlägget mot 5 minuters presentationen. En liten öppning bland många andra, gemensam presentation som ska flyta och lyfta fram det viktiga. Exemplet är att presentera sitt företag för en grupp finansiärer och tänkbara kunder som ska bli imponerade.

 • Håll tiden, ni ska hålla på mellan 4 och 5 minuter, varken mer eller mindre
 • Kombinera text, bild och det ni säger så ofta och mycket som möjligt
 • Ha ett enkelt manus så att ni vet vem som ska säga vad, att ni har förberedda snygga övergångar där nästa tar över ordet, att ni hjälps åt med powerpoint, tavla och snack

MÅLGRUPP

Man försöker avgränsa kunder, de man vill nå, användare, marknadssegment så att man förbättrar sina möjligheter att rikta reklam och annan marknadsföring. Då försöker man göra en målgruppsanalys där man tänker igenom bostad, intressen, ekonomi/lön, ålder och intressen för den grupp man vill vända sig till. Även för presentationer, byggnadsprojekt etc. så gör man på samma sätt

https://sv.wikipedia.org/wiki/Målgrupp

 

Lite introduktion till Arkitekturhistoria

Parthenon

https//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1966889

Som utgångspunkt tas boken A World History of Architecture en gedigen på över 600 sidor. Den börjar med irländska, sumeriska och egyptiska byggnader men den första riktigt stora epoken är den grekiska som har sin höjdpunkt cirka 800 år före kristus. Denna epok blir extra viktig då den har härmats flera gånger senare och ordet klassicism kommer igen i nya former. Byggnadshistorien i Asien behandlas också men sen är det dags för romarriket kring runt år noll. En period där ingenjörskonst gjorde stora framsteg.

balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas).

                                    Vitruvius sista århundradet f.Kr.

HatshepsutTempelVad kan man säga om gaturum, torg och andra offentliga platser i gamla tider. De influeras förstås av husen runt omkring och lånar även stiltyper etc. från dem. Det finns dock två helt motsatta tendenser för dem. I det ena fallet så har man mycket ont om plats innanför försvarsmurarna och vill göra det svårt för den som anfaller och får då smala gränder, gator som böjer sig och vindlar fram och små marknadstorg etc. Detta är kännetecknande för Gamla stan i Diocletian's_Palace_street_2Stockholm, stora delar av Tokyo (trots att mycket är nybyggt efter omfattande bombningar) och mängder av städer över Europa. I det andra fallet önskar en härskare, religiös ledare ha kontroll över många människor samtidigt och skapar stora torg och samlingsplatser, breda avenyer etc. Detta gäller Tempelplatser i Egypten, Petersplatsen i Rom och stora paradtorg i Moskva och många andra ställen.

 

 

 

 

Resterande kapitel listar jag

 • Tidig kristen och bysantinska arkitektur
 • Islamisk arkitektur
 • Medeltid och romansk arkitektur
 • Gotiska arkitektur
 • Amerikansk och afrikansk arkitektur
 • Renässans
 • Barock
 • Nyklassicism
 • Stilblandningar, industrialisering och nystilar (jugendstil)
 • Modernismen

Vilka stilar är snyggast? Debatten om modernismen som snygg eller fruktansvärt ful kan bli riktigt arg. Här kan du pröva vad du själv tycker om för lite modernare stilar: https://www.byggahus.se/quiz/49-Vad-tycker-du-om-olika-husstilar

Nu har vi bakgrunden för att också titta på olika husstilar för olika platser i Sverige. Du kommer att upptäcka att ganska ofta kan man känna igen de generella begreppen som används över hela världen men ibland så har man lite andra namn och varianter på husstilar.

Även möblering har förstås haft tydliga stilar genom tiderna och stolar och bord har varit stora tunga och utsirade under barocken, smäckrare och ljusare under rockokon osv. Här har vi en sida som ägnar sig åt att ta hand om gamla möbler och som passar på att ge oss en historisk tillbakablick. The furniture bible.

Chatsworth_bedroom

Bilden ovan är exempel på barock: By Martin Hartland from UK – Chatsworth House, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3792858

2728

Bilden ovan är ett renässans rum. http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/en/zamek_3nadvori_nasmal.xml

Välkomna årskurs 2016/17

Hej och välkomna alla ni som vill lära er mer om Arkitektur rum. I kursen ska vi prata om många olika sorters rum och allt ifrån möblering och utformning av små rum till att skapa stora torg och arenor. Vi ska bygga och skapa både modeller i kanalplast mm som man skär målar och klistar samman  och med hjälp av olika IT verktyg. Det här är en teknisk kurs men den har inga speciella förkunskapskrav inom detta och arkitekter behöver förstå mycket kring samhälle och vad som ser vackert ut också. Framför allt är det många yrken av de mesta olika slag som behöver förstå och kunna samarbeta med arkitekter.

Under fliken planering så kan ni se vad som är planerat för kursen och denna planering är ett levande dokument så kom gärna med frågor och önskemål kring denna. Det viktigaste läromedlet för kursen är denna blogg och i innehållsförteckningen kan ni sa vad som kommer tas upp.

Cities for people, Jan Gehl

Arkitekten och professorn i stadsplanering Jan Gehl har skrivit en mycket intressant bok ”Cities for people” (2010) som diskuterar många olika perspektiv på vad som gör en stad bra att leva i. Mycket handlar om gaturum och de andra offentliga rum som finns i en stad.

En utgångspunkt är att vi vill ha 

 • A lively city
 • A safe city
 • A sustainable city
 • A healthy city

och Jan Gehl menar att alla dessa saker kan åstadkommas med en gemensam policy om ökade stadskvaliteter. Han visar flera exempel på hur minskning av biltrafik lett till uppblomstring av gångtrafik och affärsverksamhet, han visar hur fler bänkar leder till fler som vill sitta och ökning av antal människor runt omkring och formulerar ”The city as a meeting place” för att lyfta fram stadens viktigaste funktion. Han påpekar att mobiltelefoner och sociala medier snarare är något som används för reklam för mötesplatser i staden än konkurrerar med dessa.

I kapitlet ”Senses and scale” tar han sin utgångspunkt i vad vi människor naturligt tar in via våra sinnen. Vad passar oss när det gäller att se, höra och röra oss? Vi har mycket fokus framåt vilket innebär att gator, leder och stråk talar till oss. Vi kan se en människas rörelser och kroppsspråk på upp till 100 meters håll vilket säger en hel del om hur man kan utforma arenor och annat där det är meningen att vi ska agera åskådare. 35 meter som tumregel är mer lämpligt för situationer där känslor ska förmedlas för då kan vi se ansiktsuttryck och höra tal och sång. Slutsatser som att vi för de mesta ser bara de första två våningarna på ett hus demonstreras precis som att vi tycker att en helt annan detaljrikedom är lagom beroende på hur fort vi färdas. Stora hus och ytor signalerar en mer formell och kylig social atmosfär för oss.

Boken har också mycket intressant kring tätare städer, långsammare trafik mm men fokus stannar vid begreppet ”soft edges” det handlar om området där huset möter gaturummet. Själva begreppet går ut på att knyta samman dessa två områden, genom att människor tittar i skyltfönster, lutar sig mot fasader, sitter intill dem osv. Många olika recept demonstreras för att miljöer ska  kännas säkrare diskuteras med allt från parkerade bilar som skydd för cyklister till hur upplysta hus och lägenheter intill är.

 

Projektarbete Studiehall

Beskrivning

Du ska nu få i uppgift att skapa tre nya rum i c eller d-hallen. De tre nya rummen ska ha olika funktioner, och passa för olika typer av aktiviteter. Samtidigt ska hall-funktionen finnas kvar.

 • Fundera över vilka målgrupper och intressen som finns på Mimers hus gymnasium. Skriv ned vilka målgrupper och vilka intressen du tänker anpassa din hall till.
 • Hitta ett gemensamt tema med färger eller former. Hitta några bilder på möbler, ett tygprov eller färgprov som du utgår ifrån och om du har som tema för din inredning.
 • Tänk på att man kan använda sig av växtlighet, tyger, skärmar och liknande för att skapa rum om kan omformas.
 • Tänk också på ljussättningens påverkan på rummet. Just nu finns det bara allmänbelysning.

Att lämna in:

 • En modell med kanalplast på åtminstone en del av hallen.
 • Text med målgrupp och tankar inför förändringsarbetet.
 • Handritad skiss på hur du tänker dig att det ska se ut.
 • En planskiss för utplacering av möbler
 • En färdig modell av din hall i sketch up

Det är tillåtet med några förenklingar: Skissen som ska vara färdig tidigt kan vara busenkelt gjord för godkänt. Kanalplastmodellen kan omfatta en mycket liten del av hallen om SketchUp eller Floorplanner visar mycket. På samma sätt kan Floorplanner eller SketchUp till och med slopas helt om kanalplastmodellen eller det andra verktyget visar tillräckligt.

Betygskriterier

Betygskriterier E
Du planerar och genomför i samråd med handledare förslag inom ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar i samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör du en enkel jämförelse av ditt abete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier C
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag inom ett förändrings C – projekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör du en välgrundad jämfö- relse av ditt arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier A
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör du en välgrundad jämförelse av ditt eget arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Du motiverar utförligt och nyanserat ditt val av presentationstekniker.
När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Analys, presentation & målgrupp

Vi har för två olika uppgifter  Kontorsmiljöer och Lekplatser övat på att göra analyser.

analys (grekiska anaʹlysis ’upplösning’, ’lösning’, av anaʹ ’upp’ och lyʹō ’lösa’, ’lösgöra’), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.Motsats: syntes.

Vi har börjat prata om en grundstruktur där vi delar upp det vi analyserar i olika områden och sen gå vidare med att tala om fördelar och nackdelar, +/-. I samband med detta har vi också pratat om att använda prioritering som ett sätt att få struktur/uppdelning men också en ordning för det man vill presentera. Vi har också diskuterat hur mycket av argumentation och logiska resonemang som är lämpligt att ta upp för varje liten nedbruten del.

Coworking_Space_in_BerlinDet finns inget facit för att man behöver göra på exakt ett viss sätt enligt ett visst recept även om förstås både företag, lärare och myndigheter kan ha ganska tydliga regler och tankar kring vad de förväntar sig.

problem-663332_640

Ska man göra en bra analys så kan det vara bra att ställa sig ett antal frågor:

 1. Vilken information är målgruppen intresserad av?
 2. Hur formulerades frågan av den som önskade analysen, vilka saker togs upp som viktiga att analysera i den?
 3. Vilka saker anser jag själv eller andra är intressanta att ta upp för frågeställningen?
 4. Hur lång tid har jag på mig? Hur mycket plats får jag använda? Vilket format ska jag leverera analysen i?

Kursen tar upp vilka roller som finns i byggsektorn. Vilka förväntningar de har på arkitektrollen. Byggprocess och vilka ämnen och frågeställningar som är viktiga i olika faser. Detta ska vara en god hjälp att besvara frågorna ovan.

Inlägget: Metoder för att skapa rum tar upp hur många olika perspektiv man kan ha när man startar den kreativa processen och börjar fundera på vad man ska skapa för arkitektur. Vad som på djupet menas med olika begrepp som gestaltning, avgränsning, syfte,  rumstyper, traditioner, stilar, målgrupp och många andra, bearbetar vi för att en frågeställning beskriven med sådana begrepp ska vara lättare att förstå.